Rodičovský příspěvek pro vícerčata a zrychlené čerpání rodičovského příspěvku

Datum: 18.6.2017  |  Autor: Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

kytka na stole detail

Poté, co novela zákona o státní sociální podpoře prošla poměrně bouřlivým a dlouhým legislativním procesem, byla v červnu 2017 senátem schválena. Pokračovala k podpisu prezidenta republiky, který ji podepsal dne 21. 6. 2017. Novela zákona tak vejde v účinnost 1. 1. 2018.

Jedním z nejvíce sledovaných témat, jichž se tato novela týká, je rozšíření možností volit si měsíční výši rodičovského příspěvku až do výše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, tj. v podstatě možnost čerpat rodičovský příspěvek ve výši jako peněžitou pomoc v mateřství. Tento návrh byl k novele přidán jako návrh pozměňovací a má rodiči umožnit rychlejší vyčerpání celé částky a včasnější návrat do zaměstnání.

Dalším, velmi sledovaným bodem byl pozměňovací návrh pana poslance Chvojky, který navrhl, aby rodiče vícerčat měli nárok na rodičovský příspěvek ve výši celkem 330.000,- Kč, tedy 1,5 násobek stávající dávky. Oba tyto pozměňovací návrhy prošly třetím čtením v Poslanecké sněmovně velmi snadno, a to 125 hlasy proti 2.

Velmi dlouho diskutované téma se tak stalo skutečností a od 1. 1. 2018 budou mít rodiče vícerčat ve státu větší finanční oporu. I v případě, že rodič již vyčerpal částku ve výši 220.000,- Kč a pečuje alespoň o 2 děti ve věku do 4 let narozené současné, vznikne mu od 1. 1. 2018 nárok na dočerpání rozdílu, tj. částky ve výši 110.000,- Kč. O dočerpání tohoto rozdílu si ale musí požádat, nenastává automaticky. Pro případné další dotazy, jež praxe přinese, nás dále sledujte či se na nás neváhejte obrátit.