Jak získat dlouhodobý pobyt v ČR a jak na změnu účelu pobytu?

Datum: 10.5.2017  |  Autor: Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

police se šanony v kanceláři

Od roku 2015 spolupracujeme s Centrem na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, kde prostřednictvím Mgr. Štěpána Brunclíka a Mgr. Miroslavy Zápotočné, LL.M. poskytujeme právní poradenství pro cizince z třetích zemích.

Jednou z nejčastějších otázek, které s klienty Centra řešíme, je žádost o povolení k pobytu v České republice. Ať již pobyt dlouhodobý, jeho následné prodloužení, změna či pobyt trvalý.

U žádosti o dlouhodobý pobyt je jednou z nejvýznamnějších možnost podání žádosti přímo z území České republiky. To je možné v případě, kdy cizí státní příslušník pobývá na území České republiky na vízum k pobytu nad 90 dnů a za stejným účelem pobytu se chystá na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok. Pokud výše uvedené podmínky nesplňuje, pak mu nezbývá než o dlouhodobý pobyt požádat na zastupitelském úřadě ČR.

Podle účelu pobytu (studium, vědecký výzkum, zaměstnání, podnikání či sloučení rodiny) se pak liší dokumenty, které je nutné k žádosti přiložit. Obecně lze říci, že k žádosti jsou vždy potřebné cestovní doklady, dvě fotografie, doklad o zajištění ubytování, doklad prokazující dispozici s finančními prostředky k pobytu a doklad prokazující účel pobytu (např. potvrzení o přijetí ke studiu či živnostenský list). Pokud se v průběhu pobytu změní účel na jiný než byl povolen, nastupuje povinnost požádat Ministerstvo vnitra České republiky o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu.